شرکت نوین جانیار سلامت برتر

شرکت نوین جانیار سلامت برتر با مدیریت جناب مهندس مصطفی اسماعیل مقدم در راستای بهبود مسائل اقتصادی در سال رونق تولید و نیز ایجاد فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری، خواهان ارائه راهکارهای نوین در این راستا می باشد.
لذا از شما برای همکاری در این نشست بازرگانی BtoB بین تجار ایران، عراق، عمان و پاکستان به همراه دونفر از نمایندگان خود دعوت به عمل می آید. منتخبین این طرح طی یک رویداد بزرگ، با حضور فعالان اقتصادی سراسر کشور در تاریخ پنجشنبه 21 شهریور ماه سال 1398 در برج سپید مشهد مقدس مورد تجلیل قرار می گیرند.

 

شرکت نوین جانیار سلامت برتر

شرکت نوین جانیار سلامت برتر با مدیریت جناب مهندس مصطفی اسماعیل مقدم در راستای بهبود مسائل اقتصادی در سال رونق تولید و نیز ایجاد فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری، خواهان ارائه راهکارهای نوین در این راستا می باشد.
لذا از شما برای همکاری در این نشست بازرگانی BtoB بین تجار ایران، عراق، عمان و پاکستان به همراه دونفر از نمایندگان خود دعوت به عمل می آید. منتخبین این طرح طی یک رویداد بزرگ، با حضور فعالان اقتصادی سراسر کشور در تاریخ پنجشنبه 21 شهریور ماه سال 1398 در برج سپید مشهد مقدس مورد تجلیل قرار می گیرند.

 

محورهای اصلی سخنرانی

logo6

تامین مالی شرکتی و پروژه ای

logo2

سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی

logo5

تامین مالی از مسیر تجارت متقابل و کاربرد آن در تهسیلات و تبادل مالی

logo4

آینده نگری اقتصادی ایران در خاورمیانه تا سال 2020 و آشنایی با بیزینس خارجی ایران در دوره دوم ریاست جمهوری خواهان در ایالت متحده

پروژه ها

هدف اصلی نشست

ارتباط بین تولید کنندگان صنعتی در ایران با تجار4 کشور همسایه که در این نشست صنعت گران ایرانی می توانند به صورت مستقیم با تجار همسایه وارد مذاکره شوند.